detectingpeople.dk › Opslagsværk
detectingpeople.dk
Udvid/Kollaps indhold Detecting People

Udvid/Kollaps indhold Bruger Info

Velkommen Gæst

Hvem er hvor: 1 Gæster

Opslagsværk
Metaldetektor ABC


Side: 3/113. Søgejord

Hvordan finder jeg og hvem ejer markerne ?

Hvordan finder jeg en god mark ?

Hvad betegner egentlig en god mark ? Det afhænger af hvilken interesse man ligger for dagen. Er man interesseret i mange fund, der gerne må være af nyere dato, så kan man med held finde marker tæt på de lidt større byer, da man i gamle smed affald ud på de nærmeste marker, vil der omkring de større byer altid være lidt mere at finde, renovation som vi kender det i vore dage, blev først indført sent i historien.

Går man målrettet efter jernalder/vikingetidsfund, så må man afse noget tid til at researche. Man kan evt. gå ind på Fund og fortidsminder og zoome ind på nærliggende områder, og se hvad der tidligere er skrevet om området.

Man kan også benytte Freja i menuen på forumet her, og klikke på sit område, den vil så vise links til de registreringer der måtte være på fund og fortid.

Man kan også studere gamle målearkskort, og der finde optegnelser der måske ikke findes længere som kunne være interessante at afsøge.

Man kan også kigge i reliefkort online, og derved finde højdeforskelle der kan hjælpe til med at finde spor af bopladser.

I Google earth kan man med et trænet øje findet stolpehuller og grubehuse fra jernalder/viking/middelalder, og på disse marker er der næsten altid 100% fund.

Vil man gerne bare hurtigt igang og blive dus med sin detektor, uden research, så er det underordnet hvilken mark man prøver sig på, der vil altid være fund at gøre, omend der kan være meget langt mellem dem på visse marker, og på andre marker kan der simpelthen vælte op med fund.

Når du har fundet en mark, så skal du finde ud af hvem der ejer marken, man må ikke bare gå ud på marker eller skove uden at have tilladelse dertil.

Areal info kan du finde frem til hvem der ejer marken/markerne du har fundet. På forumet her er der lavet en lille video der viser hvordan man kan finde frem til lodsejeren (Ham der ejer marken), video/indlægget kan du se ved at trykke her


billede

Kontakt til lodsejeren

Når du har udset dig en mark og fundet frem til lodsejer, så er det altid bedst at møde personligt op hos lodsejeren.

Husk altid at forhør om der allerede går andre detektorførere der i forvejen, og hvis så skal man altid spørge disse også.

Ligeledes er det en god idé at forhøre sig om der er jægere der går på jagt på marken, man skulle nødigt komme til at træde disse over tæerne, og derved få ødelagt forholdet til lodsejeren.

Viser det sig at markerne er forpagtet ud, så tager man også kontakt til forpagteren, så man har grøn lys begge steder fra.

Det er også kotumen at man ikke deler evt. danefæ (dusør fra Nationalmuseet) med lodsejeren, da man ellers sætter nogle forventninger op der muligvis ikke indfries, og i det hele taget er det en uheldig tilgang når der er penge mellem lodsejer og fritidsarkæologen.

Nogle lodsejere vil gerne se det man finder, og der kan være stor glæde i at dele ens egen begejstring med lodsejerens.

Desværre er der også lodsejere der vil have penge for at man må gå på deres marker, hertil kan der kun siges at man bør trække sig fra disse, og vente til gården sælges til anden side.

Begynder man først på at få indført betalingsordninger, hvad enten det er kontant afregning (leje) eller andel i danefæ, vil det blive et spørgsmål om tid førend hobbyen langsomt men sikkert dør ud, og det på bekostning af vor kulturarv, som hobbyen gerne skulle være med til at værne om.

Så hold det på en mundtlig aftale med lodsejer om at man må få lov at søge på hans marker efter oldsager, så vi alle kan dele denne skønne hobby uden at skulle betale for at gå.

Loven er således i Danmark, at man ikke ejer jorden (og dermed de genstande der ligger i den), men man ejer retten til at dyrke den.
Derfor er det også finderen af evt. danefæ der får danefægodtgørelsen udbetalt. Denne godtgørelse kan lodsejeren aldrig gøre krav på.

Etiske regler

Man sørger altid for at undersøge om der går andre detektorførere på markerne.
Man spørger om det er specille hensyntagen der skal tages ifbm. jagt.
Man dækker altid huller til.
Man samler alt affald op, og afleverer til genbrug.
Man parkerer hensigtsmæssigt så man ikke holder i vejen for landbrugsmaskinerne.
Forrige side Forrige side (2/11) - Næste side (4/11) Næste side

[ Tilbage ]

Metal Detektering

Udvid/Kollaps indhold Leksikon